หน้าจอแอพพลิเคชั่นเพื่อประชาชน สำหรับหน่วยงานราชการ เทศบาล อบต อบจ โรงเรียน
ผู้นำยุคใหม่ ใกล้ชิดประชาชนด้วย Application เพื่อประชาชน

ขับเคลื่อนหน่วยงานให้ก้าวหน้า
เข้าถึงประชาชนด้วย แอปพลิเคชัน

Thai Suggestion บริการรับทำแอปพลิเคชันให้หน่วยงานราชการ เทศบาล อบต อบจ โรงเรียน
โดยคำนึงภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และการเข้าถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก
ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างสอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
Contact us 097-179-9964

FEATURES

 แอปพลิเคชันเพื่อให้บริการประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างสะดวก รวดเร็ว

เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างสอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะ

เพิ่มช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะของประชาชนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การระบุรายละเอียดและส่งหลักฐานได้อย่างครบครัน เช่น ไฟล์ภาพ เสียง วิดีโอ หรือการระบุพิกัดจุดเกิดเหตุบนแผนที่ (Location)

และสามารถติดตามเรื่องราวของตนเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมระบบแจ้งเตือน (Push Notification) เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการรับ และแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้ว

ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์

ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ในการรับ และจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะจากประชาชน สามารถจัดการกระบวนการตั้งแต่การรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ

การระบุหน่วยงานรับผิดชอบ การส่งต่อเรื่อง การมอบหมายงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับประชาชนผู้แจ้งเรื่อง ตลอดจนการดูสถิติและรายงานเรื่องร้องเรียนของผู้บริหาร

ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์

ระบบสำหรับเจ้่าหน้าที่ในการรับ และจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะจากประชาชน สามารถจัดการกระบวนการตั้งแต่การรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ เว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ

การระบุหน่วยงานรับผิดชอบ การส่งต่อเรื่อง การมอบหมายงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การสื่อสารกับประชาชนผู้แจ้งเรื่อง ตลอดจนการดูสถิติและรายงานเรื่องร้องเรียนของผู้บริหาร

ดูกล้องวงจรปิดแบบ Real-Time

แสดงรายการกล้องวงจรปิดในเขตการดูแลของหน่วยงาน โดยแสดงในลักษณะของตำแหน่งบนแผนที่ (Google Maps) หรือแสดงรายการตามการแบ่งส่วนเป็นตำบล อำเภอ จังหวัด หรือเขตการปกครอง ซึ่งประชาชนสามารถกดดูกล้องวงจรปิดในขณะนั้น (Real-Time)

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการจราจร ความปลอดภัย การดูสถานการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

เผยแพร่ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
พร้อมระบบแจ้งเตือน (Push notification)

แสดงข้อมูลเผยแพร่ต่างๆ ที่หน่วยงานต้องการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน
เช่น ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ของดีประจำจังหวัด ย่านการค้าสำคัญ การขนส่ง หรือการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน เช่น ความเป็นมาของหน่วยงาน คณะผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ รางวัลและผลงาน ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน เป็นต้น 

พร้อมระบบแจ้งเตือน (Push Notification) กรณีมีข่าวน่าสนใจที่ต้องการให้ประชาชนรับทราบ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
พร้อมระบบแจ้งเตือน (Push notification)

แสดงข้อมูลเผยแพร่ต่างๆ ที่หน่วยงานต้องการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน
เช่น ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ของดีประจำจังหวัด ย่านการค้าสำคัญ การขนส่ง หรือการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน เช่น ความเป็นมาของหน่วยงาน คณะผู้บริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ รางวัลและผลงาน ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน เป็นต้น

พร้อมระบบแจ้งเตือน (Push Notification) กรณีมีข่าวน่าสนใจที่ต้องการให้ประชาชนรับทราบ

ชำระค่าบริการ

เพิ่มช่องทางในการชำระค่าบริการต่างๆ ของประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน เช่น การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย ค่าเช่าพื้นที่ และอื่นๆ ช่วยให้ประชาชนสามารถชำระค่าบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังหน่วยงานในวันทำการ พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดการชำระรายการต่างๆ

ระบบสถิติและรายงานสำหรับผู้บริหาร

แสดงสถิติการใช้งานแอปพลิเคชัน และรายงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถดูรายงานได้ทุกที่ ทุกเวลา (ดูรายงานแบบ Real-Time) โดยสามารถดูในรูปแบบของกราฟ และตาราง ทั้งยังสามารถจัดทำเป็นรายงาน และส่งออกเป็นไฟล์ PDF หรือ EXCEL ได้อีกด้วย

ระบบสถิติและรายงานสำหรับผู้บริหาร | Thai Suggestion บริการรับทำแอปพลิเคชันให้หน่วยงานราชการ เทศบาล อบต อบจ โรงเรียน โดยคำนึงภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และการเข้าถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก
ระบบสถิติและรายงานสำหรับผู้บริหาร | Thai Suggestion บริการรับทำแอปพลิเคชันให้หน่วยงานราชการ เทศบาล อบต อบจ โรงเรียน โดยคำนึงภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และการเข้าถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก

ระบบสถิติและรายงานสำหรับผู้บริหาร

แสดงสถิติการใช้งานแอปพลิเคชัน และรายงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถดูรายงานได้ทุกที่ ทุกเวลา (ดูรายงานแบบ Real-Time) โดยสามารถดูในรูปแบบของกราฟ และตาราง ทั้งยังสามารถจัดทำเป็นรายงาน และส่งออกเป็นไฟล์ PDF หรือ EXCEL ได้อีกด้วย

FEATURES เพิ่มเติม

Application รองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ได้แก่ iPhone, iPad, Android Mobile, Android Teblet โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store และ Google Play Store

ผู้บริหารคุยกับประชาชน

เพิ่มช่องทางให้ผู้บริการสามารถพูดคุยกับประชาชนได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ด้วยเมนูสำหรับการส่งข้อความ และรูปภาพเพื่อทักทายประชาชนที่ใช้งานแอปพลิเคชัน และการกดถูกใจข้อความ พร้อมระบบแสดงความคิดเห็นจากประชาชน

วิดีโอประชาสัมพันธ์

แสดงวิดีโอประชาสัมพันธ์ต่างๆ พร้อมเนื้อหาประกอบที่หน่วยงานต้องการเผยแพร่ไปยังประชาชน

ระบบสมาชิก

การลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมการยืนยันตัวตนผ่าน SMS (OTP)

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

แสดงหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ โดยประชาชนสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ และกดโทรออกได้ทันที

แจ้งเหตุฉุกเฉิน และเหตุด่วนเหตุร้าย

การแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเผยแพร่ไปยังประชาชนท่านอื่นได้รับทราบ โดยมีระบบตรวจสอบเรื่องก่อนการเผยแพร่จากเจ้าหน้าที่

ระบบจัดการข้อมูลหลังบ้าน

ระบบสำหรับจัดการเนื้อหาต่างๆ ที่ต้องการเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์

เว็บไซต์

การแสดงข้อมูลต่างๆ และการแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์

Application รองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ได้แก่ iPhone, iPad, Android Mobile, Android Teblet โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store และ Google Play Store

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

แสดงหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆ โดยประชาชนสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ และกดโทรออกได้ทันที

ผู้บริหารคุยกับประชาชน

เพิ่มช่องทางให้ผู้บริการสามารถพูดคุยกับประชาชนได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ด้วยเมนูสำหรับการส่งข้อความ และรูปภาพเพื่อทักทายประชาชนที่ใช้งานแอปพลิเคชัน และการกดถูกใจข้อความ พร้อมระบบแสดงความคิดเห็นจากประชาชน

แจ้งเหตุฉุกเฉิน และเหตุด่วนเหตุร้าย

การแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเผยแพร่ไปยังประชาชนท่านอื่นได้รับทราบ โดยมีระบบตรวจสอบเรื่องก่อนการเผยแพร่จากเจ้าหน้าที่

วิดีโอประชาสัมพันธ์

แสดงวิดีโอประชาสัมพันธ์ต่างๆ พร้อมเนื้อหาประกอบที่หน่วยงานต้องการเผยแพร่ไปยังประชาชน

ระบบจัดการข้อมูลหลังบ้าน

ระบบสำหรับจัดการเนื้อหาต่างๆ ที่ต้องการเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์

ระบบสมาชิก

การลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมการยืนยันตัวตนผ่าน SMS (OTP)

เว็บไซต์

การแสดงข้อมูลต่างๆ และการแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์

PORTFOLIOS

แอพเทศบาลอุดร | Thai Suggestion บริการรับทำแอปพลิเคชันให้หน่วยงานราชการ เทศบาล อบต อบจ โรงเรียน โดยคำนึงภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ และการเข้าถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก

Application @นครอุดรธานี

เทศบาลนครอุดรธานี

ช่องทางบริการข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องราวร้องทุกข์ แนะนำเมืองอุดร มาชิว มาเที่ยวอุดร อุดรบ้านเฮา

Get it on Google play
Download on the App Store

ทำไมต้องใช้บริการกับเรา

ทาง Thai Suggestion ให้ความสำคัญถึง การนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ
เพื่อให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานได้เข้าถึงปัญหาของประชาชนและใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้น !

สร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงาน

หน่วยงาน โรงเรียน จะเป็นที่รู้จักมากขึ้น! ยกระดับการแจ้งข่าว/ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ใช้ง่าย/การจัดการที่เป็นระเบียบ

การออกแบบที่ทันสมัย ระบบหลังบ้านที่ใช้งานง่าย กับระบบรีพอร์ตที่รายงานข้อมูลออกมาให้ดูเข้าใจง่ายขึ้น!

คุณจะได้เปรียบกว่าใคร

ให้คุณเป็นผู้ริเริ่ม นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนา สร้างความแตกต่าง ให้ประชาชนจดจำคุณ

ใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น

ให้แอปพลิเคชันของหน่วยงานเป็นสื่อกลางที่จะทำให้คุณใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้น การกระจายข่าวสาร/กิจกรรม จะเป็นเรื่องง่ายๆ

หนังสือรับรองลิขสิทธิ์

แอปพลิเคชันได้รับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

Contact Us

หากคุณสนใจทำแอปพลิเคชันกับเรา สามารถติดต่อสอบถาม
ตามรายละเอียดด้านล่าง ทางเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานของคุณ

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ (ไทยเเลนด์) จำกัด

2/119 โครงการเวร่า ถนนราษฎร์พัฒนา (ซอยมิสทีน) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

เบอร์โทรติดต่อ

02-115-9907,097-179-9964

สอบถามข้อมูล


สำนักงานอิ๊นบิสตั้งอยู่ใน ถนน ราษฏ์พัฒนา (ซอย มิสทีน) โครงการ เวร่า อยู่ทางขวามือ สำนักงานห่างจากปากซอยประมาณ 600 เมตร