Bangkok Eyes แอพพลิเคชั่นเพื่อคนกรุงเทพ

thaisuggestion.com > Portfolios  > Bangkok Eyes แอพพลิเคชั่นเพื่อคนกรุงเทพ

Bangkok Eyes แอพพลิเคชั่นเพื่อคนกรุงเทพ

Bangkok Eyes
แอพพลิเคชั่นของคนกรุงเทพ

บอกข่าว แจ้งเหตุ ดูแล 24 ชั่วโมง

ผู้นำยุคใหม่ ใกล้ชิดประชาชน
ด้วย Application เพื่อประชาชน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bangkok Eyes  ได้เเล้ววันนี้ที่ App Store และ  Play Store

Get it on Google play
Download on the App Store

Bangkok Eyes แอพพลิเคชั่น

ประชาชนทั่วไป  สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย

โดยเป็นแอพระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ซึ่งประชาชนจะเข้ามาเป็ส่วนร่วมคล้ายกับดวงตาที่คอยสอดส่องดูแลกรุงเทพมหานคร ผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือและเว็บไซต์ และยังมีความแม่นยำด้วยการใช้ GPSในการส่งข้อมูล นอกจากนี้ยังมีส่วนอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้บกพร่องทางสายตาให้สามารถมีส่วนร่วมในการส่งเรื่องร้องเรียนได้

เจ้าหน้าที่คอยรับเรื่อง

เเละส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าแก้ปัญหา  พร้อมแสดงสถิติและรายงานผลสำหรับผู้บริหาร

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
Bangkok Eyes