Thailand 4.0 คืออะไร วันนี้เรามีคำตอบ

thaisuggestion.com > บทความน่ารู้  > Thailand 4.0 คืออะไร วันนี้เรามีคำตอบ

Thailand 4.0 คืออะไร วันนี้เรามีคำตอบ

ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร

 

ก่อนจะมารู้จักยุค Thailand 4.0 ได้นั้นเราต้องผ่าน 1.0 2.0 และ 3.0 กันมาก่อน โดยแต่ละยุคทำอะไรกันบ้าง

Thailand 1.0 ยุคเกษตรกรรม เน้นไปที่ การเลี้ยงหมู ไก่ ปลา กุ้ง วัว ผัก ต่างๆ เป็นต้น

Thailand 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา เน้นไปที เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ เป็นต้น

Thailand 3.0 ยุคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก ในยุคนี้ช่วงแรกเศรษฐกิจค่อนข้างเติบไปโตไปที่ 7 – 8 % ต่อปี แต่ทำไปได้สักพัก รายได้ลดลงมาเหลือเพียง 3 – 4% ต่อปีนานกว่า 20 ปี จึงทำให้รัฐบาลเล็งเห็นว่าจำเป็นต้องขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 แล้วยุคไทยแลนด์ 4.0 คือการขับเคลื่อนอย่างไรล่ะ

 

ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนด้วยการปรับเปลี่ยน วิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ด้วยโมเดล พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ``มั่นคง มั้งคั่ง และยั่งยืน`` ขับเคลื่อนด้วย นวัติกรรม โดยใช้ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ เข้ามาช่วยนั้นเอง

 

โดยในแต่ละภาคส่วนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไปดังนี้

  • จากเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่เกษตรสมัยใหม่เน้นการบริหารและการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น Smart running ด้านเทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น
  • จาก SMEs แบบเดิมไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพ
  • จากการบริการรูปแบบเดิม จากการบอกปากต่อไป ว่าที่นั้นที่โน้นดี โดยการบริการในรูปแบบใหม่อาจจะต้องมีการนำเรื่องของมาตรฐานต่างๆ เข้ามา เพื่อมีการรับรองและมีการตรวจสอบว่าได้ประสิทธิาพจริง เพื่อให้กลายเป็น High Value Services
  • จากแรงงานทักษะต่ำ เปลี่ยนไปเป็นแรงงานที่มีทักษะสูงและมีความรู้มากขึ้น ดังนั้นต้องปรับเปลี่ยน สร้างพื้นฐานความรู้ และความเชี่ยวชาญให้แก่แรงงานของเรา เราถึงเห็นได้ว่าช่วงนี้ทางรัฐบาลเน้นมาพัฒนาด้านอาชีวะมากขึ้น เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะสูงนั้นเอง

 

โดยการขับเคลื่อนทุกอย่างประชาชนทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกันเพื่อดำเนินการได้ประสบความสำเร็จ โดยใช้โครงการ “สานพลังประชารัฐ” เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และ ภาคเอกชน เพื่อนำประเทศไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูงนั้นเอง

 


 

เทศบาล หรือ จังหวัดใด ต้องการตัวช่วยในการพัฒนาเมือง ให้เป็น Smart City ทาง Thaisuggestion มี แอปพลิเคชันนำเสนอสามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ ผลงานแอปพลิเคชันเทศบาลนครอุดรธานี